PENN advocaten

Nederwiet; Achterdeurproblematiek wordt met nieuwe artikel 11a Opiumwet nog problematischer.

Op 1 maart jl. is artikel 11a Opiumwet in werking getreden. Dit artikel verbiedt het verrichten van handelingen ter voorbereiding of ter vergemakkelijking van illegale hennepteelt.

Meestal gaat het hier om handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het verkopen van speciaal verrijkte potgrond, het aanleggen van isolaties en bevloeiingssystemen of het verhuren van bijvoorbeeld een loods.

Het nieuwe wetsartikel leidt tot de nodige onrust, omdat verhuurders, elektriciens en eigenaars van growshops lang niet altijd weten wanneer zij met ruimteverhuur of de levering van hun goederen en diensten op strafbare wijze een hennepkwekerij faciliteren.

De strafbaarstelling betreft alleen het bewust faciliteren van hennepteelt. Het gaat hier dus om situaties waarbij het niet anders kan zijn dan dat de geleverde goederen of diensten bestemd zijn voor illegale wietteelt en dat de leverancier zich daar bovendien vooraf van bewust is geweest.

De wet schept dus geen onderzoeksplicht voor potentiele leveranciers van wiettelers, maar oplettendheid wordt wel van hen verwacht. Als alleen al uit het aanbod, de benaming van voorwerpen en/of uit de handleiding of gebruiksaanwijzing daarvan blijkt dat het bestemd is voor illegale hennepteelt, is de criminele intentie in beginsel bewezen. Is daarentegen de handeling van meer alledaagse aard, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een gebruikelijke hoeveelheid potgrond, dan zal de criminele intentie van de verkoper moeilijker te bewijzen zijn.

Het is twijfelachtig of de nieuwe wetgeving illegale hennepteelt daadwerkelijk zal terugdringen. Om aan de vraag te blijven voldoen zullen de faciliteerders hun goederen en diensten waarschijnlijk zo verpakken en benoemen dat deze evengoed voor alledaagse doeleinden aangewend kunnen worden. De nieuwe wetgeving zal vooral leiden tot extra belasting van het opsporingsapparaat, terwijl deze het al zwaar genoeg heeft om de export van nederwiet te ondermijnen. Bovendien zullen in de praktijk illegale voorbereidingshandelingen bij de rechter moeilijk te bewijzen zijn.

De nieuwe strafbaarstellingen lijken mij dus geen aanwinst voor de maatschappij. Het vaak geprezen gedoogbeleid is er alleen maar meer inconsistent op geworden. Logischer was geweest om een select aantal telers een vergunning te verlenen voor de teelt van hennep en verkoop aan vergunninghoudende coffeeshops. Handhaving zou dan een stuk eenvoudiger worden en er zou sprake zijn van een consequent gedoogbeleid.

mr. D.M. Penn

Deel online