PENN advocaten

Over een straatrace tussen Uber(pop) en de wetgever. Wie zal er winnen?

Het wordt voor de wetgever steeds lastiger om de innovaties en technologische ontwikkelingen bij te benen. De inkt is soms nog niet droog, of de wettekst is alweer aan vernieuwing toe.

Een voorbeeld van een wet die snel achterhaald is gebleken, is de Taxiwet uit 2011.

Deze wet werd ingevoerd als reactie op de mislukte liberalisering van de taximarkt in 2000. De consument plukte toen bepaald niet de vruchten van deze vrije markt. Korte ritten werden vaak geweigerd, prijzen stegen en de kwaliteit van het vervoer ging hard achteruit.

Om de kwaliteit te verbeteren heeft de nieuwe Taxiwet uit 2011 bepaald dat taxichauffeurs alleen klanten op de opstapmarkt mogen vervoeren als zij zijn aangesloten bij een groep van chauffeurs met een vergunning van de gemeente. Er kwam een tarievenregeling en klanten mochten niet geweigerd worden. Instappen moest bij een taxistandplaats.

Diezelfde opstapmarkt kwam echter zwaar onder druk te staan door de opkomst van mobiele apps, zoals Uber. Met deze app wordt opstappen bij de standplaats overbodig en kan door de klant simpelweg de dichtstbijzijnde taxi worden opgeroepen. Ook kan worden gekozen voor een luxe auto of – in de grote steden – voor een vergunningloze-Uberpop-snorder. De standplaatscultuur, en daarmee de Taxiwet 2011, lijkt passé.

Gelukkig heeft de staatssecretaris dit onlangs onderkend en besloten de Taxiwet te versoepelen en om ruimte te geven aan innovaties. Voorwaarde is wel dat de uitgangspunten van de wet, namelijk het creëren van een taximarkt die voor gebruikers betaalbaar, laagdrempelig en voldoende veilig is, niet in het gedrang komen. Vernieuwers hoeven zich nu niet meer gehinderd te voelen door de letter van de wet maar kunnen op een eigen wijze de wetsdoelen nastreven.

Voor de dienst Uberpop, die taxidiensten door particulieren aanbiedt, is volgens de staatssecretaris geen plaats. Gevreesd wordt voor een terugval naar de periode rond de liberalisering.  Toch is daar het laatste woord niet over gezegd. Vorige maand werd door de Tweede Kamer een motie van Groen Links aangenomen waarin het kabinet wordt opgedragen om te onderzoeken in hoeverre de Uberpop-diensten toch kunnen worden toegelaten. Als het Uberpop lukt om betaalbare, laagdrempelige en voldoende veilige diensten te bieden, is er misschien toch een toekomst voor Uberpop in Nederland.

Mr. David Penn

Deel online