PENN advocaten

Nieuws & publicaties

Corruptie? ‘Het strafrecht is niet de oplossing voor het ontbreken van deugdelijke regels over partijfinanciering’

Op vrijdag 21 april jl. heeft de rechtbank Rotterdam een Haagse oud-wethouder en nog een aantal anderen, vrijgesproken van corruptie. Het was voor de eerste...

Hoe wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel berekend?

Als iemand geld heeft verdiend met het plegen van illegale activiteiten, kan er sprake zijn van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’. De rechter kan op vordering van...

Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties wijst Hoge Raad op schending verdragsbepaling

Volgens internationale verdragen hebben verdachten in strafzaken recht op een beoordeling van hun zaak in twee feitelijke instanties. In Nederland zijn die feitelijke instanties de...

Prejudiciële vragen

Komt er dan eindelijk een beetje versnelling in de stroperige strafrechtelijke rechtsgang? Vrijwel een ieder die in een strafrechtelijk proces verwikkeld is geraakt, zal kunnen...

Onderzoekers Radboud Universiteit: onvoldoende bescherming persoonsgegevens bij verwerking bulkdata in strafzaken. 

De digitalisering van de maatschappij heeft de mogelijkheid tot het vergaren van gegevens door de opsporingsautoriteiten aanzienlijk vergoot. Veel bestanden die als bewijs kunnen dienen...

Kwijtschelding of vermindering van een ontnemingsmaatregel? 

De ontnemingsvordering vloeit voort uit de Plukze-wetgeving. Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter aan een veroordeelde een verplichting opleggen om een geldbedrag...

Rabobank krampachtig in naleving anti-witwasbepalingen (maar zit tussen twee vuren)

Eén van de belangrijkste functies van banken is het verzorgen van het betalingsverkeer van hun klanten. Een andere, minder bekende rol van banken is de...

Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) wordt steeds vaker opgelegd. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet langdurig toezicht in 2018 komt het steeds vaker voor dat de rechtbank aan een bepaalde groep veroordeelden een gedragsbeïnvloedende...

Door nieuwe wet kon van Lienden makkelijker door het OM worden gewipt als bestuurder

En waarom het OM dit middel nog vaker zal gaan inzetten Het zal weinigen zijn ontgaan dat S. (Sywert) Van Lienden en twee anderen deze...

Is een proces via videoverbinding wel eerlijk?

Momenteel werkt het kabinet aan een wetswijziging waardoor rechters op grond van “ernstige veiligheidsrisico’s” verdachten moeten kunnen verplichten per videoverbinding aan hun proces deel te...

Toestemming gegeven voor een doorzoeking? Of toch niet?

Bij de uitvoering van politietaken willen opsporingsambtenaren regelmatig een vervoermiddel of een woning doorzoeken. Als er sprake is van ontdekking op heterdaad of als er...

De ene deskundige is de andere niet

Op 11 mei 2022 werd de zaak ‘de Pettense campingmoord’ opnieuw behandeld door het Hof. Opnieuw, want er was al sinds 1995 een onherroepelijke veroordeling...

Het OM moet afblijven van vertrouwelijke communicatie met advocaten

Bepaalde beroepsgroepen in Nederland hebben een wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht. Mensen die bijvoorbeeld medische of juridische hulp zoeken moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie in...

Failure to comply. Is strafrecht dan het optimum remedium? 

Het duurde even voordat bij de Nederlandse banken, vooral ING en ABN Amro, het kwartje viel. In de internationale strijd tegen witwassen kunnen zij niet...

Over het witwassen van bitcoins

Op 1 februari jl. heeft het Hof Den Haag uitspraak gedaan in een van de eerste grootschalige strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van bitcoins in...