PENN advocaten

Nieuws & publicaties

Wanneer is er sprake van voorbereidingshandelingen als bedoeld in de Opiumwet?

In veel drugszaken wordt aan verdachten het verwijt gemaakt dat strafbare voorbereidings- of bevorderingshandelingen zijn verricht. Voorbereidings- of bevorderingshandelingen zijn handelingen die op zichzelf niet...

De zaak Yüksel Yalçınkaya: Over het gebruik van encrypted messaging applicaties en een eerlijk proces

Eind september jl. heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door een Turkse...

Hoe informatief is de dagvaarding?

Als het voorbereidend strafrechtelijk onderzoek overgaat naar het eindonderzoek gaat het openbaar ministerie (OM) over tot het opstellen van de dagvaarding. In deze dagvaarding zal...

Wanneer is er nou sprake van gevaar voor herhaling(recidive)?

Om iemand in voorlopige hechtenis te houden moeten er goede redenen zijn. Deze redenen kunnen worden aangenomen als er sprake is van een geschokte rechtsorde,...

Huisarrest als hoofdstraf?

In Nederland kennen we vier hoofdstraffen. Dat zijn: gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en een geldboete. Hechtenis en gevangenisstraf zijn allebei vrijheidsbenemende sancties, maar hechtenis duurt korter...

Corruptie? ‘Het strafrecht is niet de oplossing voor het ontbreken van deugdelijke regels over partijfinanciering’

Op vrijdag 21 april jl. heeft de rechtbank Rotterdam een Haagse oud-wethouder en nog een aantal anderen, vrijgesproken van corruptie. Het was voor de eerste...

Hoe wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel berekend?

Als iemand geld heeft verdiend met het plegen van illegale activiteiten, kan er sprake zijn van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’. De rechter kan op vordering van...

Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties wijst Hoge Raad op schending verdragsbepaling

Volgens internationale verdragen hebben verdachten in strafzaken recht op een beoordeling van hun zaak in twee feitelijke instanties. In Nederland zijn die feitelijke instanties de...

Prejudiciële vragen

Komt er dan eindelijk een beetje versnelling in de stroperige strafrechtelijke rechtsgang? Vrijwel een ieder die in een strafrechtelijk proces verwikkeld is geraakt, zal kunnen...

Onderzoekers Radboud Universiteit: onvoldoende bescherming persoonsgegevens bij verwerking bulkdata in strafzaken. 

De digitalisering van de maatschappij heeft de mogelijkheid tot het vergaren van gegevens door de opsporingsautoriteiten aanzienlijk vergoot. Veel bestanden die als bewijs kunnen dienen...

Kwijtschelding of vermindering van een ontnemingsmaatregel? 

De ontnemingsvordering vloeit voort uit de Plukze-wetgeving. Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter aan een veroordeelde een verplichting opleggen om een geldbedrag...

Rabobank krampachtig in naleving anti-witwasbepalingen (maar zit tussen twee vuren)

Eén van de belangrijkste functies van banken is het verzorgen van het betalingsverkeer van hun klanten. Een andere, minder bekende rol van banken is de...

Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) wordt steeds vaker opgelegd. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet langdurig toezicht in 2018 komt het steeds vaker voor dat de rechtbank aan een bepaalde groep veroordeelden een gedragsbeïnvloedende...

Door nieuwe wet kon van Lienden makkelijker door het OM worden gewipt als bestuurder

En waarom het OM dit middel nog vaker zal gaan inzetten Het zal weinigen zijn ontgaan dat S. (Sywert) Van Lienden en twee anderen deze...

Is een proces via videoverbinding wel eerlijk?

Momenteel werkt het kabinet aan een wetswijziging waardoor rechters op grond van “ernstige veiligheidsrisico’s” verdachten moeten kunnen verplichten per videoverbinding aan hun proces deel te...