PENN advocaten

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie.

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. […]

Indexering alimentatie per 1 januari 2015: 0,8%

De bedragen voor alimentatie wordt met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,8%. Dat is bekendgemaakt door de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie. De indexering is van toepassing op bedragen voor zowel kinder- als partneralimentatie. De verhoging geldt vanaf 1 januari 2015 automatisch, op grond van de wet, tenzij bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant een […]

Maastrichtse kantonrechter neemt geen genoegen met een standaardriedel

Al een aantal jaren toont de Maastrichtse kantonrechter mr. H. Staal zich kritisch over incassovorderingen die aan hem worden voorgelegd. Het gaat dan om vorderingen van schuldeisers als Vodafone en Ziggo die hun bulkzaken overdragen aan incassobureaus. Die bureaus laten volgens mr. Staal nogal wat steken vallen. Op 1 oktober 2014 kreeg Intrum Justitia zodoende […]