PENN advocaten

Financieel en fiscaal strafrecht

Het financiële recht is een verzamelnaam voor juridische zaken die te maken hebben met de financiële sector. Te denken valt aan schendingen van de zorgplicht (door bijvoorbeeld financiële instellingen) en de regelgeving vanuit financieel toezicht. Er is vaak sprake van een overlap van rechtsgebieden als privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht.

De Europese Anti-Money Laundering (AML) richtlijnen en de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen het financieren van terrorisme (Wwft) stellen steeds meer en zwaardere eisen aan bijvoorbeeld financiële instellingen bij het monitoren van hun klanten en transacties. Klanten van deze instellingen kunnen hiervan veel hinder ondervinden, bijvoorbeeld als zij worden geconfronteerd met vragenlijsten of blokkering van rekeningen.  In voorkomende gevallen kunnen bankrelaties tot een einde komen of kunnen er meldingen worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit en/of het Openbaar Ministerie/FIOD (fiscale inlichtingen en opsporingsdienst).